IELTS

Pripreme za IELTS

Međunarodni ispit

STA JE IELTS?STA JE IELTS?

International English Language Testing System je svetski priznat ispit engleskog jezika koji uvažavaju obrazovne institucije, vladine agencije i stručne organizacije. Ispit ocenjuje sposobnost kandidata da komunicira na engleskom koristeći sve četiri jezičke veštine: slušanje tj. razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, pisanje i govor.
Postoje dve verzije ispita, akademski i opšti, a koju Vi polažete zavisi od toga za šta Vam je ovaj sertifikat potreban. Ukoliko se upisujete na studije u inostranstvu potrebno je položiti akademsku verziju, dok se za izdavanje radnih viza, potrebe poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično, polaže opšta verzija.

English World je

BRONZANI PARTNER

U okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, i CPE)

KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?

Testiraju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku (listening, reading, writing and speaking), a ocene se kreću od 0 do 9 (0- nije prošao/la, 9-odličan).
Priznat je od strane većine akademskih institucija u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici i preko dve hiljade univerziteta u SAD-u, kao i od strane mnogih drugih organizacija. Nakon polaganja ovaj sertifikat vredi dve godine a nakon toga se obnavlja istim postupkom polaganja ispita.
Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim delovima IELTS ispita. Pored upoznavanja sa formatom ispita, velika pažnja se poklanja i usavršavanju opšteg jezika uvežbavanjem najbitnijih gramatičkih struktura i proširivanjem vokabulara, naročito onog tipičnog za sam IELTS ispit. Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Nastavni materijal se bira u odnosu na potreban broj časova i modul koji polažete. Optimalni period priprema je od 2-4 meseca, sve u zavisnosti od Vašeg početnog nivoa znanja. ENGLISH WORLD škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita. Časove drže diplomirani profesori engleskog jezika i britanski izvorni govornik sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

Kako se prijaviti i gde se polaže IELTS ispit?

Na ovom sajtu možete pogledati termine polaganja IELTS ispita:

http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts

Uporedna tabela za IELTS ispitUporedna tabela za IELTS ispit

IBT TOEFL PBT TOEFL IELTS Cambridge Esol
107 – 120 625 – 677 7.5 – 9.0 CPE
90 – 106 575 – 624 6.5 – 7.0 CAE
61 – 89 499 – 574 5.0 – 6.0 FCE
57 – 60 487 – 498 3.5 – 4.5 PET
3.0 KET
Nastali smo 1993. godine u želji da svojim sugrađanima otvorimo vrata ka svetu, da ih naučimo drugim jezicima i upoznamo sa novim kulturama. Iako je naša specijalnost engleski, danas naši đaci imaju mogućnost da uče osim engleskog i nemački i ruski jer smo prepoznali promene na globalnom nivou. Zato se i zovemo English World – škola koja kroz engleski i druge svetske jezike otvara vrata sveta i raznovrsne mogućnosti.