CAE

Pripreme za CAE

Međunarodni ispit

Certificate in Advanced EnglishCertificate in Advanced English

Certificate in Advanced English ili Cambridge English: Advanced je prvi od dva najviša nivoa Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Od kandidata na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

KAKO IZGLEDA CAE ISPIT?

KAKO IZGLEDA FCE ISPIT?

PRVI DEO: Čitanje i engleski u praksi - Jedan sat i 30 minuta
DRUGI DEO: Pisanje - Jedan sat i 30 minuta
TREĆI DEO: Slušanje - 40 minuta
Četvrti deo: Govor - 15 minuta
English World je

BRONZANI PARTNER

U okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, i CPE)

Format ispitaFormat ispita

Prvi deo

Čitanje i engleski u praksi – Jedan sat i 30 minuta

Od 2015. godine ovaj deo ispita procenjuje dve važne veštine. Najpre, ocenjuje se Vaša sposobnost da razumete književne tekstove, kao i one koji to nisu, članke iz novina i časopisa. Pored toga, ovaj deo ispita sadrži zadatke kojima se procenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Drugi deo

Pisanje – Jedan sat i 30 minuta

Ovaj deo ispita procenjuje Vašu sposobnost da napišete tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja na najrazličitije zadate teme.

Treći deo

Slušanje – 40 minuta

Ovaj deo ispita od Vas zahteva da shvatite značenje odslušanog teksta koji može da uključuje predavanja, radio emisije, govore i diskusije.

Četvrti deo

Govor – 15 minuta

Ovaj deo ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

REZULTATI

Svaki deo ispita nosi 20% od ukupne ocene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat s jednom od tri ocene (A, B ili C). Znanje kandidata koji postignu ocene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde CAE ispita. Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim segmentima CAE ispita. Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Optimalni period trajanja priprema je 6-12 meseci. ENGLISH WORLD škola sa visokim procentom uspešnosti priprema kandidate za polaganje ovog ispiita. Nakon položenog CAE ispita možete se pripremati za CPE, koji odgovara C2, najvišem nivou na CEFR skali.
Upis je u toku, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

CAMBRIDGE ESOL ISPITICAMBRIDGE ESOL ISPITI

Opšti engleski (KET, PET, FCE, CAE, CPE)

Na ovom sajtu možete pogledati detaljnije o terminima za polaganje KET ispita:

www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski
Nastali smo 1993. godine u želji da svojim sugrađanima otvorimo vrata ka svetu, da ih naučimo drugim jezicima i upoznamo sa novim kulturama. Iako je naša specijalnost engleski, danas naši đaci imaju mogućnost da uče osim engleskog i nemački i ruski jer smo prepoznali promene na globalnom nivou. Zato se i zovemo English World – škola koja kroz engleski i druge svetske jezike otvara vrata sveta i raznovrsne mogućnosti.