KET

Pripreme za KET

Međunarodni ispit

Key English TestKey English Test

Key English Test je početni nivo Cambridge ispita iz engleskog jezika, nivo A2. Od kandidata se očekuje da se snalazi u svakodnevnim situacijama u govornom i pisanom jeziku, na elementarnom nivou. Sertifikat neograničeno važi, tj. ne morate ga obnavljati.Veliki broj poslodavaca, univerziteta i vladinih organizacija priznaje ovaj sertifikat kao dokaz o elementarnom poznavanju jezika. Iako je KET osnovni ispit, nudi Vam mogućnost da otkrijete svoje slabosti i prednosti u korišćenju engleskog, i odlična je polazna tačka za pripreme za više nivoe, kao što su PET, FCE, a kasnije i više nivoe kao što su CAE i CPE.

English World je

BRONZANI PARTNER

U okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, i CPE)

Format ispitaFormat ispita

Prvi deo

Čitanje i pisanje (Reading and Writing) – 70 minuta
Ovaj deo ispita procenjuje Vašu sposobnost da razumete kratak pismeni tekst u vidu znakova, brošura, novina i časopisa. Takođe se očekuje da popunite praznine u rečenicama i sastavite kratak tekst od oko 25 reči.

Drugi deo

Slušanje (Listening) – 30 minuta

U ovom delu ispita se od Vas očekuje da razumete obaveštenje ili drugu vrstu audio materijala gde govornik govori sporo i razumljivo.

Treći deo

Govor (Speaking) – do 10 minuta
U ovom delu ispita se od Vas očekuje da pokažete sposobnost da možete da učestvujete u konverzaciji, kao i da postavljate i dajete odgovare na prosta pitanja. U usmenom delu testa učestvuju dva kandidata istovremeno.

CAMBRIDGE ESOL ISPITICAMBRIDGE ESOL ISPITI

Opšti engleski (KET, PET, FCE, CAE, CPE)

Na ovom sajtu možete pogledati detaljnije o terminima za polaganje KET ispita:

www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski
Nastali smo 1993. godine u želji da svojim sugrađanima otvorimo vrata ka svetu, da ih naučimo drugim jezicima i upoznamo sa novim kulturama. Iako je naša specijalnost engleski, danas naši đaci imaju mogućnost da uče osim engleskog i nemački i ruski jer smo prepoznali promene na globalnom nivou. Zato se i zovemo English World – škola koja kroz engleski i druge svetske jezike otvara vrata sveta i raznovrsne mogućnosti.